دوشنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۸

الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا +تصاویر

روتیتر: مراسم الحاق ۷ شناور کلاس «حیدر» به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا با حضور امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع، سردار حسین اشتری فرمانده‌‌ نیروی انتظامی، استاندار هرمزگان، رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و فرمانده مرزبانی ناجا در مجتمع صنایع دریایی شهید درویشی بندرعباس برگزار شد.

الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
الحاق شناورهای کلاس حیدر به ناوگان فرماندهی مرزبانی ناجا
loading...

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*