یکشنبه, ۱۷ آذر , ۱۳۹۸

آخرین وضعیت روستای سیل زده حمدان سلجه+تصاویر

روتیتر: با توجه به آبگرفتگی زیاد و پایین بودن سطح روستا، روستای حمدان تنها روستایی است که همه منازل آن تخریبی بوده و باید همه منازل این روستا مجدداً احداث شوند. سرپرست فرمانداری حمیدیه با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰ خانوار روستای حمدان سلجه در کانکس کولردار اسکان یافته‌اند از آغاز احداث مجدد منازل خانوار این روستا خبر داد.

روستای "حمدان سلجه" یکی از روستاهای مسیر خسرج در حمیدیه
سرپرست فرمانداری حمیدیه با اشاره به آخرین وضعیت روستای سیل‌زده حمدان سلجه، از آغاز احداث مجدد منازل تخریبی ۴۰ خانوار این روستا خبر داد.
روستای «حمدان سلجه» در شهرستان حمیدیه اهواز تنها روستایی است که تمامی منازل آن در سیل فروردین ۹۸ تخریب شد
با توجه به آبگرفتگی زیاد و پایین بودن سطح روستا، روستای حمدان تنها روستایی است که همه منازل آن تخریبی بوده و باید همه منازل این روستا مجدداً احداث شوند.
روستای “حمدان سلجه” یکی از روستاهای مسیر خسرج در حمیدیه، است که در سیل اخیر دچار آبگرفتگی شد
سیلاب از اوایل فروردین ماه امسال در بسیاری از شهرستان های خوزستان از جمله حمیدیه جاری شد و در کنار آسیبی که به این روستا وارد کرد باعث عقب ماندگی دانش اموزان این منطقه از تحصیل شد و در حال حاضر کلاسهای جبرانی برای این دانش آموزان برگزار میشود .
آخرین وضعیت روستای سیل زده روستای حمدان سلجه
روستای "حمدان سلجه" یکی از روستاهای مسیر خسرج در حمیدیه
با توجه به آبگرفتگی زیاد و پایین بودن سطح روستا، روستای حمدان تنها روستایی است که همه منازل آن تخریبی بوده و باید همه منازل این روستا مجدداً احداث شوند.
سرپرست فرمانداری حمیدیه با اشاره به آخرین وضعیت روستای سیل‌زده حمدان سلجه، از آغاز احداث مجدد منازل تخریبی ۴۰ خانوار این روستا خبر داد.
روستای «حمدان سلجه» در شهرستان حمیدیه اهواز تنها روستایی است که تمامی منازل آن در سیل فروردین ۹۸ تخریب شد
با توجه به آبگرفتگی زیاد و پایین بودن سطح روستا، روستای حمدان تنها روستایی است که همه منازل آن تخریبی بوده و باید همه منازل این روستا مجدداً احداث شوند.
آخرین وضعیت روستای سیل زده روستای حمدان سلجه
برای اینکه روستاییان به زندگی عادی خود برگردند و کنار منازل خود باشند، کانکس‌ها در روستا قرار داده شده‌اند.
روستای «حمدان سلجه» در شهرستان حمیدیه اهواز تنها روستایی است که تمامی منازل آن در سیل فروردین ۹۸ تخریب شد
برای اینکه روستاییان به زندگی عادی خود برگردند و کنار منازل خود باشند، کانکس‌ها در روستا قرار داده شده‌اند.
روستای “حمدان سلجه” یکی از روستاهای مسیر خسرج در حمیدیه، است که در سیل اخیر دچار آبگرفتگی شد
سرپرست فرمانداری حمیدیه با اشاره به آخرین وضعیت روستای سیل‌زده حمدان سلجه، از آغاز احداث مجدد منازل تخریبی ۴۰ خانوار این روستا خبر داد.
سرپرست فرمانداری حمیدیه با اشاره به آخرین وضعیت روستای سیل‌زده حمدان سلجه، از آغاز احداث مجدد منازل تخریبی ۴۰ خانوار این روستا خبر داد.
با توجه به آبگرفتگی زیاد و پایین بودن سطح روستا، روستای حمدان تنها روستایی است که همه منازل آن تخریبی بوده و باید همه منازل این روستا مجدداً احداث شوند.
روستای "حمدان سلجه" یکی از روستاهای مسیر خسرج در حمیدیه
آخرین وضعیت روستای سیل زده روستای حمدان سلجه
در حال حاضر ۴۰ خانوار روستای حمدان سلجه در کانکس کولردار اسکان یافته‌اند از آغاز احداث مجدد منازل خانوار این روستا خبر داد.
روستای "حمدان سلجه" یکی از روستاهای مسیر خسرج در حمیدیه
آخرین وضعیت روستای سیل زده روستای حمدان سلجه
با توجه به آبگرفتگی زیاد و پایین بودن سطح روستا، روستای حمدان تنها روستایی است که همه منازل آن تخریبی بوده و باید همه منازل این روستا مجدداً احداث شوند.
روستای "حمدان سلجه" یکی از روستاهای مسیر خسرج در حمیدیه
آخرین وضعیت روستای سیل زده روستای حمدان سلجه
با توجه به آبگرفتگی زیاد و پایین بودن سطح روستا، روستای حمدان تنها روستایی است که همه منازل آن تخریبی بوده و باید همه منازل این روستا مجدداً احداث شوند.
روستای "حمدان سلجه" یکی از روستاهای مسیر خسرج در حمیدیه
آخرین وضعیت روستای سیل زده روستای حمدان سلجه
آخرین وضعیت روستای سیل زده روستای حمدان سلجه
روستای "حمدان سلجه" یکی از روستاهای مسیر خسرج در حمیدیه
با توجه به آبگرفتگی زیاد و پایین بودن سطح روستا، روستای حمدان تنها روستایی است که همه منازل آن تخریبی بوده و باید همه منازل این روستا مجدداً احداث شوند.
روستای "حمدان سلجه" یکی از روستاهای مسیر خسرج در حمیدیه، است که در سیل اخیر دچار آبگرفتگی شد و برخی از ساکنان این روستا به تپه های جنگلی خسرج پناه برده بودند.
روستای "حمدان سلجه" یکی از روستاهای مسیر خسرج در حمیدیه
با توجه به آبگرفتگی زیاد و پایین بودن سطح روستا، روستای حمدان تنها روستایی است که همه منازل آن تخریبی بوده و باید همه منازل این روستا مجدداً احداث شوند.
با توجه به آبگرفتگی زیاد و پایین بودن سطح روستا، روستای حمدان تنها روستایی است که همه منازل آن تخریبی بوده و باید همه منازل این روستا مجدداً احداث شوند.
روستای "حمدان سلجه" یکی از روستاهای مسیر خسرج در حمیدیه
برای اینکه روستاییان به زندگی عادی خود برگردند و کنار منازل خود باشند، کانکس‌ها در روستا قرار داده شده‌اند.
روستای «حمدان سلجه» در شهرستان حمیدیه اهواز تنها روستایی است که تمامی منازل آن در سیل فروردین ۹۸ تخریب شد
روستای "حمدان سلجه" یکی از روستاهای مسیر خسرج در حمیدیه
آخرین وضعیت روستای سیل زده روستای حمدان سلجه
loading...

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*