دوشنبه, ۵ اسفند , ۱۳۹۸

حقوق و دستمزد کارگران پیمانکار خدمات شهری شهرداری کرج افزایش یافت

روتیتر: با مصوبه شورای اسلامی شهر، حقوق و دستمزد کارگران پیمانکار خدمات شهری شهرداری کرج با توجه به تورم موجود افزایش یافت. 
به گزارش روتیتر: در لایحه مذکور آمده است: به شهرداری کرج اجازه داده می شود نسبت به افزایش حقوق و دستمزد کارگران پیمانکار خدمات شهری با توجه به نرخ تورم و پیش بینی های کمیته فنی خدمات شهری به میزان ۲۴٫۵ درصد اقدام و کسری اعتبار مورد نیاز را در متمم بودجه پادار نماید.

این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد و پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری کرج نسبت به افزایش حقوق و مزایای نیروهای پیمانکار خدمات شهر متناسب با ضریب افزایش حقوق و مزایای شورای کار و مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد (وزارت کار) و دستورالعملهای ذیربط اقدام و تغییرات را در متمم بودجه ۹۸ پایدار نماید.

حاضرین در صد و پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج با رویکرد حمایت از قشر آسیب پذیر کارگر و در راستای حمایت و توانمندسازی پرسنل در شرایط تورم و گرانی موجود، این لایحه را مصوب کرد تا حقوق کارگران خدمات شهر با افزایش ۲۴٫۵ درصدی به سطح استاندارد مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد برسد.

loading...

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*