جمعه, ۹ خرداد , ۱۳۹۹

پروژه‌ها و برنامه‌های سال آینده شهرداری اولویت بندی می شود

روتیتر: معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرج گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام تدوین بودجه پیشنهادی سال آینده، اولویت ها و برنامه های اجرایی حوزه های مختلف باید تا ۱۵ آذرماه به دفتر برنامه و بودجه ارسال شود.
احمد ناصربخت در جلسه تعیین اولویت‌های برنامه های اجرایی و تطبیق آنها با نظام بودجه ریزی جدید شهرداری اظهار کرد: این جلسه با توجه به برگزاری گارگاه‌های آموزشی و عملی دستورالعمل پایش و ارزیابی برنامه راهبردی –عملیاتی شهرداری و با عنایت به نزدیک شدن به ایام تدوین بودجه پیشنهادی سال آینده و الزام تدوین آن بر مبنای برش یکساله برنامه راهبردی، برگزار شده است.

وی افزود: در این جلسه به دنبال تبیین نظام اولویت بندی برنامه های عملیاتی و پروژه های پیشنهادی، ارزیابی عملکرد و شرح وظایف کمیته های اجرایی و گارگروه‌های تخصصی هستیم.

این مسئول ابراز کرد: با توجه به فرارسیدن ایام تدوین بودجه پیشنهادی سال آینده، اولویت برنامه های اجرایی  باید تا ۱۵ آذرماه به دفتر برنامه و بودجه ارسال شود.

ناصر بخت گفت: علاوه براین، روئسای گارگروه‌های تخصصی باید اولویت‌های برنامه های اجرایی و پروژه های پیشنهادی را بررسی و اولویت نهایی آنها را در راستای اجراء برنامه های عملیاتی تعیین کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه انسانی شهرداری کرج افزود: روئسا باید پروژه هایی را که مرتبط با شرح وظایف و فعالیت‌های معاونت مربوطه است را بررسی و با شناخت کامل از منابع موجود و نیازسنجی واقعی، اولویت‌های آنها را تعیین کنند.

وی گفت: در زمان تدوین بودجه پیشنهادی سال آینده، هر کارگروه موظف است پروژه های پیشنهادی معاونت تخصصی ، مناطق و سازمان‌ها را منطبق با کدهای برنامه های عملیاتی و بخشنامه بودجه کد گذاری و حداکثر تا ۲۰ آذر  به دفتر برنامه و بودجه ارسال کند.

loading...

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*