جمعه, ۱۵ فروردین , ۱۳۹۹

مالچ‌پاشی نفتی در یکی از مناطق دشت‌آزادگان +تصاویر

روتیتر: بطور یقین چنانچه این منطقه بوسیله مالچ نفتی آلود شود حیات هم در آن فلج خواهد شد .مالچ نفتی تمام موجودات زنده ذره بینی واقع در سطح شنزارها را نابود میکند همینطور تمام حشرات، خزندگان و پستانداران کوچک و متوسط در جا از بین می برد و باعث فراری شد پستانداران بزرگتر میشود.

به گزارش روتیتر: دوستداران محیط زیست،پاشیدن مالچ نفتی در زیستگاه‌ها را به مرگ پاشی توصیف کرده وخواستار توقف آن در خوزستان شده اند.مالچ نوعی خاکپوش است که برای تثبیت شنهای روان استفاده میشود و بیش از ۵۰ سال است که در خوزستان رواج دارد،امااز پارسال بااعتراض شدید دوستداران محیط زیست مواجه شده است.در روزهای اخیرکارگاههای مالچ پاشی در منطقه بیت کوصر در دشت آزادگان تجهیز شده ودیروز تانکرهای حامل مالچ نفتی مشغول ذخیره سازی بودند.اگر چه حفاظت محیط زیست خوزستان،گفته است که با مالچ پاشی در این منطقه مخالفت کرده است

بطور یقین چنانچه این منطقه بوسیله مالچ نفتی آلود شود حیات هم در آن فلج خواهد شد .مالچ نفتی تمام موجودات زنده ذره بینی واقع در سطح شنزارها را نابود میکند همینطور تمام حشرات، خزندگان و پستانداران کوچک و متوسط در جا از بین می برد و باعث فراری شد پستانداران بزرگتر میشود.
بیت کوصر در هشت کیلومتری بستان و در مجاورت منطقه حفاظت شده محیط زیست قرار دارد
بطور یقین چنانچه این منطقه بوسیله مالچ نفتی آلود شود حیات هم در آن فلج خواهد شد .مالچ نفتی تمام موجودات زنده ذره بینی واقع در سطح شنزارها را نابود میکند همینطور تمام حشرات، خزندگان و پستانداران کوچک و متوسط در جا از بین می برد و باعث فراری شد پستانداران بزرگتر میشود.
قرار بود برنامه مالچ‌پاشی در منطقه "بیت کوصر" در دشتآزادگان در روزهای گذشته اجرا شود، اما با ممانعت اداره‌کل حفاظت محیط زیست، این برنامه متوقف شده است.
بطور یقین چنانچه این منطقه بوسیله مالچ نفتی آلود شود حیات هم در آن فلج خواهد شد .مالچ نفتی تمام موجودات زنده ذره بینی واقع در سطح شنزارها را نابود میکند همینطور تمام حشرات، خزندگان و پستانداران کوچک و متوسط در جا از بین می برد و باعث فراری شد پستانداران بزرگتر میشود.
بیت کوصر در هشت کیلومتری بستان و در مجاورت منطقه حفاظت شده محیط زیست قرار دارد
بطور یقین چنانچه این منطقه بوسیله مالچ نفتی آلود شود حیات هم در آن فلج خواهد شد .مالچ نفتی تمام موجودات زنده ذره بینی واقع در سطح شنزارها را نابود میکند همینطور تمام حشرات، خزندگان و پستانداران کوچک و متوسط در جا از بین می برد و باعث فراری شد پستانداران بزرگتر میشود.
بیت کوصر در هشت کیلومتری بستان و در مجاورت منطقه حفاظت شده محیط زیست قرار دارد
قرار بود برنامه مالچ‌پاشی در منطقه "بیت کوصر" در دشتآزادگان در روزهای گذشته اجرا شود، اما با ممانعت اداره‌کل حفاظت محیط زیست، این برنامه متوقف شده است.
بطور یقین چنانچه این منطقه بوسیله مالچ نفتی آلود شود حیات هم در آن فلج خواهد شد .مالچ نفتی تمام موجودات زنده ذره بینی واقع در سطح شنزارها را نابود میکند همینطور تمام حشرات، خزندگان و پستانداران کوچک و متوسط در جا از بین می برد و باعث فراری شد پستانداران بزرگتر میشود.
مهمترین گونه های جانوری این زیستگاه، هوبره، افعی شاخدار عربی، بوای شنی عربی،‌ گکوی انگشت کوتاه ایرانی، گکوی انگشت کوتاه خاورمیانه، آگامای سروزغی عربی، بزمجه بیابانی، اسکینک معمولی، سوسمار انگشت شانه ای اشمیت، خرگوش صحرایی، روباه شنی، گربه شنی، گرگ، کفتار راه راه، تشی، جربیل پاسفید، جرد لیبی، پامسواکی کوچک و... می باشد .
در بهمن ماه امسال همچنین عملیات مالچ پاشی در منطقه «فکه» دشت آزادگان که زیستگاه آهوی کمیاب است. «بیت کوصر» نیز یکی از مهمترین زیستگاه‌های پرندگان زمستان گذر و گونه حمایت شده «هوبره» است. این منطقه رملی حاوی پوشش گیاهی غنی و تنوع زیستی خاص و بینظیر است.
در بهمن ماه امسال همچنین عملیات مالچ پاشی در منطقه «فکه» دشت آزادگان که زیستگاه آهوی کمیاب است. «بیت کوصر» نیز یکی از مهمترین زیستگاه‌های پرندگان زمستان گذر و گونه حمایت شده «هوبره» است. این منطقه رملی حاوی پوشش گیاهی غنی و تنوع زیستی خاص و بینظیر است.
بطور یقین چنانچه این منطقه بوسیله مالچ نفتی آلود شود حیات هم در آن فلج خواهد شد .مالچ نفتی تمام موجودات زنده ذره بینی واقع در سطح شنزارها را نابود میکند همینطور تمام حشرات، خزندگان و پستانداران کوچک و متوسط در جا از بین می برد و باعث فراری شد پستانداران بزرگتر میشود.
در بهمن ماه امسال همچنین عملیات مالچ پاشی در منطقه «فکه» دشت آزادگان که زیستگاه آهوی کمیاب است. «بیت کوصر» نیز یکی از مهمترین زیستگاه‌های پرندگان زمستان گذر و گونه حمایت شده «هوبره» است. این منطقه رملی حاوی پوشش گیاهی غنی و تنوع زیستی خاص و بینظیر است.
بطور یقین چنانچه این منطقه بوسیله مالچ نفتی آلود شود حیات هم در آن فلج خواهد شد .مالچ نفتی تمام موجودات زنده ذره بینی واقع در سطح شنزارها را نابود میکند همینطور تمام حشرات، خزندگان و پستانداران کوچک و متوسط در جا از بین می برد و باعث فراری شد پستانداران بزرگتر میشود.
مهمترین گونه های جانوری این زیستگاه، هوبره، افعی شاخدار عربی، بوای شنی عربی،‌ گکوی انگشت کوتاه ایرانی، گکوی انگشت کوتاه خاورمیانه، آگامای سروزغی عربی، بزمجه بیابانی، اسکینک معمولی، سوسمار انگشت شانه ای اشمیت، خرگوش صحرایی، روباه شنی، گربه شنی، گرگ، کفتار راه راه، تشی، جربیل پاسفید، جرد لیبی، پامسواکی کوچک و... می باشد .
بطور یقین چنانچه این منطقه بوسیله مالچ نفتی آلود شود حیات هم در آن فلج خواهد شد .مالچ نفتی تمام موجودات زنده ذره بینی واقع در سطح شنزارها را نابود میکند همینطور تمام حشرات، خزندگان و پستانداران کوچک و متوسط در جا از بین می برد و باعث فراری شد پستانداران بزرگتر میشود.
مهمترین گونه های جانوری این زیستگاه، هوبره، افعی شاخدار عربی، بوای شنی عربی،‌ گکوی انگشت کوتاه ایرانی، گکوی انگشت کوتاه خاورمیانه، آگامای سروزغی عربی، بزمجه بیابانی، اسکینک معمولی، سوسمار انگشت شانه ای اشمیت، خرگوش صحرایی، روباه شنی، گربه شنی، گرگ، کفتار راه راه، تشی، جربیل پاسفید، جرد لیبی، پامسواکی کوچک و... می باشد .
در بهمن ماه امسال همچنین عملیات مالچ پاشی در منطقه «فکه» دشت آزادگان که زیستگاه آهوی کمیاب است. «بیت کوصر» نیز یکی از مهمترین زیستگاه‌های پرندگان زمستان گذر و گونه حمایت شده «هوبره» است. این منطقه رملی حاوی پوشش گیاهی غنی و تنوع زیستی خاص و بینظیر است.
بطور یقین چنانچه این منطقه بوسیله مالچ نفتی آلود شود حیات هم در آن فلج خواهد شد .مالچ نفتی تمام موجودات زنده ذره بینی واقع در سطح شنزارها را نابود میکند همینطور تمام حشرات، خزندگان و پستانداران کوچک و متوسط در جا از بین می برد و باعث فراری شد پستانداران بزرگتر میشود.
منطقه بیت کوصر یک زیست بوم ماسه زار است که ارزش اکولوژی بالایی دارد. این زیست بوم به لحاظ پوشش گیاهی بسیار غنی می باشد. اسکنبیل، رمث، بقعاء، شعران، چبچاب، آفتاب پرست شن دوست، گوشبره، گز شاهی و صدها گونه گیاهی دیگر از جمله پوشش گیاهی این زیست بوم است.
در بهمن ماه امسال همچنین عملیات مالچ پاشی در منطقه «فکه» دشت آزادگان که زیستگاه آهوی کمیاب است. «بیت کوصر» نیز یکی از مهمترین زیستگاه‌های پرندگان زمستان گذر و گونه حمایت شده «هوبره» است. این منطقه رملی حاوی پوشش گیاهی غنی و تنوع زیستی خاص و بینظیر است.
منطقه بیت کوصر یک زیست بوم ماسه زار است که ارزش اکولوژی بالایی دارد. این زیست بوم به لحاظ پوشش گیاهی بسیار غنی می باشد. اسکنبیل، رمث، بقعاء، شعران، چبچاب، آفتاب پرست شن دوست، گوشبره، گز شاهی و صدها گونه گیاهی دیگر از جمله پوشش گیاهی این زیست بوم است.
بطور یقین چنانچه این منطقه بوسیله مالچ نفتی آلود شود حیات هم در آن فلج خواهد شد .مالچ نفتی تمام موجودات زنده ذره بینی واقع در سطح شنزارها را نابود میکند همینطور تمام حشرات، خزندگان و پستانداران کوچک و متوسط در جا از بین می برد و باعث فراری شد پستانداران بزرگتر میشود.
بطور یقین چنانچه این منطقه بوسیله مالچ نفتی آلود شود حیات هم در آن فلج خواهد شد .مالچ نفتی تمام موجودات زنده ذره بینی واقع در سطح شنزارها را نابود میکند همینطور تمام حشرات، خزندگان و پستانداران کوچک و متوسط در جا از بین می برد و باعث فراری شد پستانداران بزرگتر میشود.
بطور یقین چنانچه این منطقه بوسیله مالچ نفتی آلود شود حیات هم در آن فلج خواهد شد .مالچ نفتی تمام موجودات زنده ذره بینی واقع در سطح شنزارها را نابود میکند همینطور تمام حشرات، خزندگان و پستانداران کوچک و متوسط در جا از بین می برد و باعث فراری شد پستانداران بزرگتر میشود.
منطقه بیت کوصر یک زیست بوم ماسه زار است که ارزش اکولوژی بالایی دارد. این زیست بوم به لحاظ پوشش گیاهی بسیار غنی می باشد. اسکنبیل، رمث، بقعاء، شعران، چبچاب، آفتاب پرست شن دوست، گوشبره، گز شاهی و صدها گونه گیاهی دیگر از جمله پوشش گیاهی این زیست بوم است.
loading...

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*