چهارشنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۰

عملیات تاخت تیپ ۲۲۳ نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران +تصاویر

روتیتر: تیپ ۲۲۳ نیروی مخصوص در رزمایش اقتدار ۹۹ نزاجا عملیات متحرک هوایی و تاخت در نوار ساحلی را با موفقیت انجام داده و با پشتیبانی بالگردهای هوانیروز در کمترین زمان ممکن به نقطه مبدا بازگشتند.

عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
 امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش و سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
 امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
سرهنگ هلاکو احمدیان فرمانده تیپ ۶۵ نیرو‌های ویژه واکنش سریع نیروی زمینی ارتش
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
 امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش و سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
 امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش و سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
 امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
عملیات تاخت تیپ 223 نیرو مخصوص نزاجا در نوار ساحلی مکران
 امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش و سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش
 امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش و سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش
 امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش و سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش
loading...

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*