سه شنبه, ۲۴ فروردین , ۱۴۰۰

بمناسبت ۱۵ اسفند روز ملی دریاچه ارومیه

روتیتر: به جهت اهمیت حفظ و احیا دریاچه ارومیه ، ۱۵ اسفند در تقویم رسمی کشور به نام روز ملی دریاچه ارومیه ثبت شده است.دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی ایران در شمال غرب کشور و میان دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی قرار گرفته است . این دریاچه همچنین بزرگترین دریاچه آب شور در خاورمیانه است. دریاچه اورمیه از نظر میزان شوری آب ، پس از بحر المیت ، دومین دریاچه شور جهان نام گرفته است .

بمناسبت 15 اسفند روز ملی دریاچه ارومیه
14 رودخانه دائمی ، 7 رودخانه فصلی و 39 مسیل در سال های گذشته، روانه دریاچه ارومیه می شدند .
کاهش آب دریاچه ارومیه از اواسط دهه 80 بصورت جدی آغاز شد و در سال 1394 آب دریاچه ارومیه به کمترین میزان خود طی سه دهه اخیر رسید . کاهش آب و خشک شدن دریاچه ارومیه دلایل متعددی دارد که از جمله مهمترین آنها ، کاهش بارش در حوضه آبریز دریاچه در سال های اخیر ، توسعه بی رویه کشاورزی و حفر چاه ها ، ایجاد سد و احداث پل میانگذر است.
14 رودخانه دائمی ، 7 رودخانه فصلی و 39 مسیل در سال های گذشته، روانه دریاچه ارومیه می شدند .
بمناسبت 15 اسفند روز ملی دریاچه ارومیه
بمناسبت 15 اسفند روز ملی دریاچه ارومیه
بمناسبت 15 اسفند روز ملی دریاچه ارومیه
بمناسبت 15 اسفند روز ملی دریاچه ارومیه
کاهش آب دریاچه ارومیه از اواسط دهه 80 بصورت جدی آغاز شد و در سال 1394 آب دریاچه ارومیه به کمترین میزان خود طی سه دهه اخیر رسید . کاهش آب و خشک شدن دریاچه ارومیه دلایل متعددی دارد که از جمله مهمترین آنها ، کاهش بارش در حوضه آبریز دریاچه در سال های اخیر ، توسعه بی رویه کشاورزی و حفر چاه ها ، ایجاد سد و احداث پل میانگذر است.
14 رودخانه دائمی ، 7 رودخانه فصلی و 39 مسیل در سال های گذشته، روانه دریاچه ارومیه می شدند .
بمناسبت 15 اسفند روز ملی دریاچه ارومیه
بمناسبت 15 اسفند روز ملی دریاچه ارومیه
بمناسبت 15 اسفند روز ملی دریاچه ارومیه
بمناسبت 15 اسفند روز ملی دریاچه ارومیه
بمناسبت 15 اسفند روز ملی دریاچه ارومیه
بمناسبت 15 اسفند روز ملی دریاچه ارومیه
14 رودخانه دائمی ، 7 رودخانه فصلی و 39 مسیل در سال های گذشته، روانه دریاچه ارومیه می شدند .
14 رودخانه دائمی ، 7 رودخانه فصلی و 39 مسیل در سال های گذشته، روانه دریاچه ارومیه می شدند .
کاهش آب دریاچه ارومیه از اواسط دهه 80 بصورت جدی آغاز شد و در سال 1394 آب دریاچه ارومیه به کمترین میزان خود طی سه دهه اخیر رسید . کاهش آب و خشک شدن دریاچه ارومیه دلایل متعددی دارد که از جمله مهمترین آنها ، کاهش بارش در حوضه آبریز دریاچه در سال های اخیر ، توسعه بی رویه کشاورزی و حفر چاه ها ، ایجاد سد و احداث پل میانگذر است.
کاهش آب دریاچه ارومیه از اواسط دهه 80 بصورت جدی آغاز شد و در سال 1394 آب دریاچه ارومیه به کمترین میزان خود طی سه دهه اخیر رسید . کاهش آب و خشک شدن دریاچه ارومیه دلایل متعددی دارد که از جمله مهمترین آنها ، کاهش بارش در حوضه آبریز دریاچه در سال های اخیر ، توسعه بی رویه کشاورزی و حفر چاه ها ، ایجاد سد و احداث پل میانگذر است.
بمناسبت 15 اسفند روز ملی دریاچه ارومیه
بمناسبت 15 اسفند روز ملی دریاچه ارومیه
بمناسبت 15 اسفند روز ملی دریاچه ارومیه
بمناسبت 15 اسفند روز ملی دریاچه ارومیه
کاهش آب دریاچه ارومیه از اواسط دهه 80 بصورت جدی آغاز شد و در سال 1394 آب دریاچه ارومیه به کمترین میزان خود طی سه دهه اخیر رسید . کاهش آب و خشک شدن دریاچه ارومیه دلایل متعددی دارد که از جمله مهمترین آنها ، کاهش بارش در حوضه آبریز دریاچه در سال های اخیر ، توسعه بی رویه کشاورزی و حفر چاه ها ، ایجاد سد و احداث پل میانگذر است.
بمناسبت 15 اسفند روز ملی دریاچه ارومیه
کاهش آب دریاچه ارومیه از اواسط دهه 80 بصورت جدی آغاز شد و در سال 1394 آب دریاچه ارومیه به کمترین میزان خود طی سه دهه اخیر رسید . کاهش آب و خشک شدن دریاچه ارومیه دلایل متعددی دارد که از جمله مهمترین آنها ، کاهش بارش در حوضه آبریز دریاچه در سال های اخیر ، توسعه بی رویه کشاورزی و حفر چاه ها ، ایجاد سد و احداث پل میانگذر است.
14 رودخانه دائمی ، 7 رودخانه فصلی و 39 مسیل در سال های گذشته، روانه دریاچه ارومیه می شدند .
14 رودخانه دائمی ، 7 رودخانه فصلی و 39 مسیل در سال های گذشته، روانه دریاچه ارومیه می شدند .
بمناسبت 15 اسفند روز ملی دریاچه ارومیه
loading...

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*