شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱

آقای مرکز پژوهش ها! پاسخ دهید

به گزارش روتیتر : مچکریم ازینکه شما به یادداشت ما واکنش نشان دادید ولی هر حرفی پاسخگویی نیست این را از نظر علمی می گویم چرا که شما از ابتدا سردمدار علوم نگری و علمی نگری بودید و با همین ادعا سنگ به رسانه ها زدید، به رسانه ها توهین کردید بی آنکه شناخت عمیقی از رسانه ها و اصحاب رسانه داشته باشید.
اول اینکه ما توهین نکردیم فرض بر اینکه توهین کرده باشیم که اگر این چنین باشد با شما یک، یک شده ایم.
دوم اینکه نگفتیم باج گرفتید؛ آقای مرکز پژوهش ها از شما سوال شد که «چه می خواهید که مصطفی تن نمی دهد؟» اینجاست که از نظر علمی واکنش شما پاسخگویی محسوب نمی شود چون به جای پاسخ دادن فرار رو به جلو کردید که ما متفقیم ما چنینیم و چنانیم.
آقای مرکز پژوهش ها! شما خود و همه را به آرامش دعوت کردید پس اعتراف می کنید که این بلوا را شماها بر پا کردید و حالا که بعضی دست ها دارد عیان می شود همه را به آرامش دعوت می کنید.
شما مدعی شدید فرایند استیضاح قانونی است یک بار قانون جدید را بخوانید تا آگاه شوید که کارتان چندان مطابقتی با قانون ندارد.
اقای مرکز پژوهش ها! یادتان هست روز انتخاب شهردار چندین برگه و جدول در دست داشتید و گفتید بر اساس شاخص های مرکز پژوهش ها به مصطفی سعیدی رسیده ام؛ آن روز ادعا می کردید کاری انقلابی می کنید امروز بر اساس کدام شاخص ها مدعی استیضاح هستید؟ آلبوم روزهای حضورتان در شورا را ورق بزنید و ببینید چقدر کارتان علمی و چند درصد حاشیه سازی و چقدر مردمداری کردید؟
چهار عضوی که وارد بازی شما نشدند از همان ابتدا ساز و رای شان مشخص بود امضا نکردن آنها بدین معناست که به دنبال آرامش هستند حتی اگر مصطفی بد باشد در این شرایط به تعبیر برخی همکاران حلقه ی مقام معتقدند مصطفی در شرایط امروز گزینه درستی است این چهار عضو تک بعدی به مسائل نگاه نمی کنند و همه ی جوانب را در نظر می گیرند. چهار عضو دیگری که همراه شما شش پری نشدند نیز با سیاست و اجرای شهردار موافقند و معتقدند زمان زبان باز می کند پس شما با ادعای متفق القول بودن تفرقه نیاندازید و بهتر است پاسخ دهید بر اساس چه شاخص هایی امروز ادعای استیضاح دارید؟ و بگویید آن حرکت انقلابی شما امروز کجاست؟ پاسخ دهید استیضاح شما منافع چه کسانی را تأمین می کند؟ آیا این منافع برای عام مردم است یا مردمی خاص؟ بر اساس کدام شاخص انقلابی گری چهار ماه سکوت کردید و حالا یادتان افتاده که قانع نشدید؟ ضرر این چهار ماه سکوت تان را چه کسی جبران می کند؟ از شما انتظار می رود همان رویه ی انقلابی گری تان را که در روزهای ابتدایی داشتید را ادامه دهید نه اینکه خواسته یا ناخواسته در تئاتر بی پایان برخی ها بازی کنید.
آقای مرکز پژوهش ها! مردم سراپا چشم و گوش با شما نگاه می کنند و قصه استیضاح را می دانند و از پشت پرده ها مطلعند به به دعوت خودتان لبیک بگویید.

loading...

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*