شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱

شهرداری تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ را با آمار دقیق و حسابرسی شده به شورا ارسال کند

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: طبق آخرین آمار دریافتی در اسفند ماه سال گذشته، میزان جذب بودجه نقدی شهرداری بیش از ۷۰ درصد بوده است.

به گزارش روتیتر: علی قاسم پور در پنجاهمین صحن علنی شورای شهر کرج با تاکید بر ضرورت تسریع در آماده سازی تفریغ بودجه ۱۴۰۰اظهار کرد: ارائه تفریغ بودجه سال گذشته باید دقیق باشد تا بررسی آن با کمترین ابهامی صورت بگیرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: طبق آخرین آمار دریافتی در اسفند ماه سال گذشته، میزان جذب بودجه نقدی شهرداری بیش از ۷۰ درصد بوده است.

قاسم پور بیان  کرد: بودجه نقدی و غیرنقدی شهرداری با احتساب میزان ریالی ماده ۱و ۲ و جاری شهرداری که باید به صورت نقدی پرداخت می‌شد و در کنار آن هزینه‌های عمرانی صورت گرفته هم باید لحاظ شود.

رئیس کمیسیون تلفیق شور ای اسلامی شهر کرج توضیح داد: بر اساس ماده ۶۸ قانون شهرداری‌ها، باید محاسبه میزان درصد هزینه‌ها به صورت دقیق محاسبه شود تا تفریغ بودجه ارسالی رد نشود.

قاسم پور افزود: تیم اقتصادی شهرداری در آماده سازی تفریغ بودجه می‌تواند از فرصت ماده ۲۸ قانون و ظرفیت‌های قانونی استفاده کند تا خروجی نهایی کمترین ایراد را داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه شورا حساسیت ویژه ای در بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ داشته، گفت: اعضای شورای ششم خط به خط بودجه ارسالی را بررسی و برخی موارد آن را دوباره نویسی کرده‌اند و قطعا در بررسی تفریغ بودجه هم همین حساسیت را لحاظ خواهند کرد.

loading...

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*