جمعه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۷

یک بام و چند هوای منتقدان ورود نیرو به شهرداری کرج / مخالف ورود ۵ نیروی متخصص در این دوره

💢روتیتر: ساکتان جذب ١٩٠٠ نیرو در شورای چهارم ،وقتی بوقچی های تلگرامی  و نوچه های رسانه نمابه بن بست میرسند

به گزارش روتیتر:  پیشتر نیز گفتیم که انتقاد سازنده راه تعالی و توسعه را تسریع و هموار تر میسازد اما انتقادی که ناظر به تمامی قصورات و کاستی ها و سو عملکرد ها باشد نه گزینشس و معطوف به منافع عده ای خاص.چه منتقدانی که بر پایه عدالت نباشند گاهی هستند و گاهی صدای نخراشیده امتیاز گیری را در فضا ساتع میسازند.

🔹انتقاد از ورود ۵ نیروی متخصص غیربومی به شهرداری کرج آنهم توسط شهرداری که از مدیران ارشد پایتخت است _و همراه داشتن چند مدیر هم فکر و همگام با برنامه ها حق وی به شمار میرود-  از مواردی است که به ملعبه ای برای فشار به وی و امتیاز گیری بدل شده است .

🔸البته فارغ از منتقدانی که واقعا دلسوزانه و به جهت دفاع از نیروهای بومی و توانمند و سالم این موضوع را به نقد نشسته اند و به هیچ وجه موضوع و مخاطب  این مقال و سایر مقالات نگارنده نیستند و الباه می بایست دغدغه های آنها مهم شمرده شود، برخی به ظاهر منتقد با روکش رسانه و بوقچی ها به جهت قطع شدن مبادی  و احتمال برکناری برخی افرادی که ماهیتی رانت زا دارند ، که به این افراد نباید منتقد گفت و تخریبچی و فرصت طلب واژه ای نزدیک تر است، با ملعبه جذب تنها ۵ مدیر متخصص اثدام به تهریب و نه نقد شهردار و تیم همراهش کرده اند.

🔹چه اگر هدف دفاع از نیروهای توانمند بومی است چرا هنگامی که اکثریت مدیران و معاونان استانداری و فرمانداری غیر بومی هستند این افراد لب به انتقاد باز نمیکنند و موضعی کاملا منفعلانه و بی مسوولانه دارند تا جایی که بیش از ٨٠ درصد مدیران کل ادارات البرز نه تنها بومی نیستند بلکه ساکن کرج نیستند ؟

🔸پاسخ به این سوال که “چرا منتقدان و مدعیان حمایت از نیروهای بومی چرا پیکان انتقادهای خود را به سوی استانداری و ادارات کل نمیگیرند” گویای فرضیه وجود نیات امیتاز گیری از سوی برخی منتقدان که بیشتر گارد تخریبی و البته بی اثر به خود گرفته اند، است.

🔸از سوی دیگر  گرچه جذب ۵ مدیر متخصص توسط شهردار کرج نیز ملعبه ای برای اعمال فشار از سوی برخی مدیران کم کار و ضعیف عزل شده و در شرف عزل شهرداری کرج شده تا از طریق شعبون بی مخ های رسانه نما و بوقچی های تلگرامی و  یاوه سرایان کاسب مسلک در چند گروه و کانال تلگرامی اقدام به تخریب شهردار و تیم همراهش با سخیف ترین ادبیات و کفتار صفتانه ترین روش ممکن کنند.

🔻اما این سوال باز مطرح می شود که در زمانی که شورای چهارم ١٩٠٠ نفر را که قریب به ٧٠ درصد آنها دیپلمه هستند را وارد شهرداری کرد تخریبچی ها کجا بودند آیا انتقاع احتمالی آنها سبب سکوت شده بود یا بی اطلاعی و یا موضع انفعالی که در هر صورت نمی توانند در این زمان هم منتقد یک به چهارصد و البته منصف باشند/

🔹با این اوصاف بوقچی های تلگرامی و یاوه سرایان رسانه نما که اینک به نوچه های تخریبچی تعداد معدودی (به تعداد انگشتان دست)مدیر متخلف و ضعیف شهرداری شده اند ، به بن بست نقدهای بی پایه و اساس رسیده اند.

🔹چه نه ادبیات سخیفشان طالبی یافته و نفوذی و نه نیات کفتارصفتانه شان عملی شده و دست گردانندگان پشت صحنه آنها نیز بیش از پیش عیان شده است.

به نوعی که نیات و ماهیت یک معزول ، چند پیمانکار و چند مدیری که آنها را حمایت می کنند کمتر بر کسی پوشیده است.

که در مقاله ای دیگر به بیان افراد پشت پرده آنها می پردازیم.

سید محمد میرحبیبی

 

 

loading...

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*