سه شنبه, ۶ فروردین , ۱۳۹۸

پرداخت پاداش های نامتعارف در شهرداری کرج صحت ندارد

روتیتر:معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرج، تصریح کرد: شهرداری کرج امسال روند رایج پرداخت پاداش های نامتعارف در دوره های پیشین را به هم زد و با تشکیل کمیته پاداش، رویه ای مشخص و عدالت محورانه را در پیش گرفت.

به گزارش روتیتر: مراد کردی  با تاکید بر اینکه شایعات طرح شده در زمینه پرداخت های نامتعارف پاداش برای پایان سال ۹۶ صحت ندارد، اضافه کرد: در سالیان نه چندان دور، عرف شهرداری کرج این بود که از برخی مدیران و کارکنان که خدمات برجسته ای را در طول سال ارائه داده بودند، با پرداخت پاداش هایی بعضا ناعادلانه و غیرمتعارف قدردانی می شد.

کردی افزود: در پایان سال ۹۶، با دستور شهردار کرج و به منظور جلوگیری از آسیب های ناشی از این فرایند جاری و سنتی در شهرداری، کمیته ای به عنوان کمیته پاداش در این دستگاه تشکیل شد که قائم مقام، معاون مالی و اقتصای و مشاور اقتصادی شهردار از جمله اعضای آن بودند.

به گفته وی، از اهداف تشکیل این کمیته، دریافت تمامی درخواست های پاداش از بخش های مختلف، طبقه بندی و متناسب سازی آنها به منظور جلوگیری از تبعیض در پرداخت ها، قدردانی از خدمات برجسته کارکنان و ایجاد انگیزه کافی برای آنها بود.

معاون شهردار کرج در حوزه مالی و اقتصادی اضافه کرد: طی جلسات این کمیته مقرر شد مبالغ نامتعارف پیشین حذف شده و این ارقام به صورت منصفانه بین پنج هزار نفر نیروی انسانی شاغل در شهرداری کرج اعم از کارمند، کارشناس، معاون، رئیس و مدیر توزیع شود.

کردی ادامه داد: در همین خصوص برای رده های مختلف سازمانی مبالغ مشخصی به عنوان پاداش در نظر گرفته شد.

وی، با تشریح نحوه توزیع پاداش ها، اضافه کرد: برای یک هزار و ۳۵۰ نفر کارکنان مرکز سرانه ۱۰ میلیون ریالی، برای کارکنان شاغل در مناطق سرانه شش میلیون ریالی و برای کارکنان شاغل در سازمان ها سرانه ۱۰ میلیون ریالی تعیین شد.

به گفته کردی، این اقدام موجب رضایتمندی کارکنان و گسترش عدالت میان کارکنان در همه رده های شغلی شد.

loading...

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*