چهارشنبه, ۷ فروردین , ۱۳۹۸

یگان ویژه فاتحین

روتیتر:نیروهای یگان ویژه فاتحین با گذراندن دوره‌های سخت و طاقت فرسا و فراگرفتن انواع آموزش‌های عمومی و تخصصی، آمادگی اجرای هرگونه ماموریتی را دارند.کاربا انواع تسلیحات انفرادی، ضد زره، تسلیحات سنگین و نمیه سنگین، انواع تیربارها و سلاح‌های تک تیر انداز از جمله ویژگی‌های نیروهای فاتحین است. نیروهای یگان ویژه فاتحین با گذراندن دوره‌های زندگی در شرایط سخت، هوابرد، جنک شهری و نبرد در کوهستان، کویر، جنگل و دریا قابلیت اجرای سخت ترین ماموریت‌ها را دارند.

 

یگان ویژه فاتحین
یگان ویژه فاتحین
نیروهای یگان ویژه فاتیحن درحال تمرین تاکتیکی با نفربر BMP-2 و اجرای سریع آتش هستند
نیروهای یگان ویژه فاتحین در حال تمرین تاکتیکی
نیروهای یگان ویژه فاتحین در حال تمرین جنگ شهری
یکی از نیروهای یگان ویژه فاتحین درحال شلیک با RPG-7 است
یکی از نیروهای فاتحین در حال شلیک با تیربار PK است
تک تیرانداز یگان ویژه فاتحین
نیروهای یگان ویژه فاتحین در حال تمرین جنگ شهری
نیروهای یگان ویژه فاتحین در حال تمرین تاکتیکی
نیروهای یگان ویژه فاتحین در حال تمرین جنگ شهری
نیروهای یگان ویژه فاتیحن درحال سوار شدن به نفربر BMP-2 هستند
نیروهای یگان ویژه فاتحین در حال تمرین جنگ شهری
یکی از نیروهای یگان ویژه فاحین در حال عبور از میدان تیر انتقالی است
تمرین تیراندازی در میدان تیر تاکتیکال
تمرین تیراندازی در میدان تیر تاکتیکال
یکی از نیروهای یگان ویژه فاتحین در حال تیراندازی در میدان تیر تاکتیکال است
یکی از نیروهای یگان ویژه فاتحین در حال تیراندازی در میدان تیر تاکتیکال است
یکی از نیروهای یگان ویژه فاتحین در حال عبور از میدان تیر تاکتیکال است
تمرین تیراندازی در میدان تیر تاکتیکال
یگان ویژه فاتحین
نیروهای یگان ویژه فاتحین در حال تمرین جنگ شهری
یکی از نیروهای یگان ویژه فاتحین آمادگی جسمانی خود را در میدان تیر به رخ می کشد
نیروهای یگان ویژه فاتحین در حال تیر اندازی دقت می باشند
یگان ویژه فاتحین
یکی از نیروهای یگان ویژه فاتحین درحال شلیک با RPG-7 است
آموزش شلیک خمپاره 60 میلیمتری به نیروهای یگان ویژه فاتحین
نیروهای یگان ویژه فاتحین در حال فراگیری نحوه کار با تانک T-55
نیروهای یگان ویژه فاتحین درحال تمرین با موشک انداز ضدزره توسن(کونکورس)
یگان ویژه فاتحین
نیروهای یگان ویژه فاتحین درحال تمرین با موشک انداز ضدزره توسن(کونکورس)
آموزش مقابله با تله‌های انفجار به نیروهای یگان ویژه فاتحین
تمرین رزم شبانه نیروهای یگان ویژه فاتحین
تمرین رزم شبانه نیروهای یگان ویژه فاتحین
تمرین رزم شبانه نیروهای یگان ویژه فاتحین
تمرین رزم شبانه نیروهای یگان ویژه فاتحین
یکی از نیروهای یگان ویژه فاتحین در حال تیراندازی از داخل نفربر BMP-2
تمرین رزم شبانه نیروهای یگان ویژه فاتحین
تمرین رزم شبانه نیروهای یگان ویژه فاتحین
تمرین رزم شبانه نیروهای یگان ویژه فاتحین
یگان ویژه فاتحین
loading...

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*