دوشنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۸

مدیریت آبیاری فضای سبز ضرورتی اجتناب ناپذیربرای عبور از بحران

روتیتر:باتوجه به این موضوع که صرفه جویی در مصرف آب ضرورتی اجتناب ناپذیر برای جلوگیری از بحران آب است سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج همواره با ارایه راهکارهای مدیریت بهینه آب و مستقر کردن ناظرین و پیمانکاران خود به صورت مستمر سعی بر ساماندهی سیستم های آبیاری فضای سبز کرده است.

آب یکی از ارکان اصلی حیات بشری است به طوری که حیات بدون آن برای موجوات زنده به هیچ وجه قابل تصور نیست. اگر چه کل میزان آب جهان ثابت است اما توزیع نامناسب آب در سطح جهان و از همه مهم تر فقدان آب سالم در بسیاری از نقاط جهان نگرانی های زیادی را پیش روی بشر قرار داده است.شهر کرج نیز به عنوان چهارمین شهر پرجمعیت کشور با بحران کمبود منابع آبی و مصرف بی رویه مواجه است و امروز برای غلبه بر این بحران، مسئولیتی سنگین بر عهده مردم و مسولان است تا با مدیریت منابع و مصارف بتوانند بر این بحران غلبه کنند.در همین راستا سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج اقدامات ویژه ای را در سال جاری در دستور کار خود قرار داده است و با اتکا به علوم روز دانشگاهی و تجارب کارکنان و واحدهای فنی مربوطه توانسته است در حمایت از طرح های مصرف بهینه آب گام های موثری را در مدیریت بحران آب داشته باشد.بنا بر این گزارش سازمان با بررسی تمامی سیستم های آبیاری موجود در عرصه های فضای سبز و جدا سازی آب شرب و مد نظر قرار دادن تغییر الگوی کشت فضای سبز با استفاده از درختان و ارقام گیاهی مقاوم به کم آبی، طراحی و اجرای سیستم های نوین آبیاری قطره ای و بارانی، تانکر های آب رسان، استاندارد سازی لوله های انتقال آب و ساخت منابع و مخازن سعی بر آن داشته با جلوگیری از مصرف بی رویه آب در آبیاری فضای سبز همچنین نظارت مستمر نیروهای پیمانکار در عرصه های سبز و ارسال دستورالعمل راهکار های کاهش مصرف آب گام کوچکی در ساماندهی تمامی سیستم های آبیاری بردارد.

loading...

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*