چهارشنبه, ۷ فروردین , ۱۳۹۸

ورود ۵ فروند هواپیمای ATR به ایران+ تصاویر

روتیتر:۵ فروند هواپیمای جدید ATR ایران ایر که پول خرید آنها دو روز پیش نقدا پرداخت شده بود، ساعاتی قبل در باند فرودگاه مهرآباد به زمین نشستند.

ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایرانورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایرانورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایرانورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایرانورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایرانورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مراسم ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایرانورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مراسم ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایرانورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مراسم ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مراسم ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایرانعباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مراسم ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مراسم ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایرانورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مراسم ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایرانعباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مراسم ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مراسم ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایرانورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مراسم ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایرانعباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مراسم ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مراسم ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایرانورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
ورود 5 فروند هواپیمای ATR به ایران
loading...

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*