یکشنبه, ۴ فروردین , ۱۳۹۸

بی اعتمادی در کمین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

روتیتر: پایه گذاران الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اگرچه در تبیین این الگو، توسعه کشور را در تمامی جوانب سنجیده و مسیر دستیابی به آن را ارزیابی کرده اند اما کمبود برخی زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی از اصلی ترین نگرانی های پیش روی اجرای الگوی پیشرفت به شمار می رود.

به گزارش روتیتر: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که مبنای آن بر پیشرفت کشور پایه گذاری شده است اگرچه دارای ویژگی بارزی چون فاصله گرفتن از الگوهای غربی و تکیه بر توان داخلی و بومی است اما به گفته کارشناسان در مسیر پیاده سازی و تحقق اهداف خود با موانع و چالش های احتمالی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی روبه رو است.
نبود زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی از اصلی ترین نگرانی های موجود در اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.
کارشناسان معتقدند ساختار مدیریتی کشور از نبود هماهنگی به ویژه در بخش های اجرایی رنج می برد، جامعه شناسان نیز نسبت به خدشه دار شدن اعتماد عمومی و همبستگی اجتماعی هشدار می دهند.
رنگ باختن امید به پیشرفت و توسعه در میان افکار عمومی و همچنین کاهش خودباوری به توانمندی و ظرفیت های کشور در دستیابی به توسعه پایدار، همگی حاکی از وجود موانعی است که با قرار گرفتن سر راه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تحقق کامل اهداف این الگو را با نگرانی روبه رو می سازد.

** نیازمند اصلاحات جدی هستیم
محمدحسین پناهی استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه نخبگان دانشگاهی فعال در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، برخی موانع اجتماعی را پیش بینی کرده اند، به خبرنگار دانشگاه ایرنا گفت: نابرابری های شدید و ناهماهنگاهی میان مدیریت های اجرایی در کشور از جمله اصلی ترین چالش های کنونی پیش روی اجرای الگو است.
به گفته وی، به دلیل نبود همسازی و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، در اجرای سندهای توسعه ای پیشرفت با موازی کاری های فراوانی روبه رو شویم.
پناهی گفت: قوانین متداخل و مغایر نیز از دیگر عوامل بروز موازی کاری است که کمیته های توانمندی باید این قوانین را بررسی و در جهت دفع آن ها برآیند.
از نگاه این جامعه شناس، کاهش اعتماد عمومی میان مردم نیز از دیگر آفت های پیش روی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که باید ترمیم آن مورد توجه قرار گیرد.
این استاد دانشگاه با اعلام اینکه حدود ۲۷ چالش اجتماعی برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیش بینی شده است، عنوان کرد: برای تحقق اهداف الگو باید به چالش ها پاسخ داده شود. از این رو نیازمند اصلاحات جدی در برخی بخش ها هستیم که پیش از اجرایی شدن الگو باید صورت گیرد.
افزایش امید، اعتماد عمومی و همبستگی اجتماعی از جمله پیشنهادهای پناهی برای اجرای اهداف الگو بود. وی در این باره گفت: مردم باید به این باور برسند که الگو حرکت تازه ای به سوی پیشرفت است که امکان تحقق آن نیز بالا است.
به گفته پناهی، نگرش مثبت به الگو و نتایج آن نخست باید در میان نخبگان سیاسی، سپس نخبگان دانشگاهی و بعد مردم ایجاد شود تا باور کنند که باید راه پیشرفت و توسعه را تغییر دهیم.
این استاد دانشگاه با تاکید بر ایجاد امید به پیشرفت و توسعه کشور ادامه داد: تحقق الگو نیاز به اعتماد ملی دارد که به سادگی به دست نمی آید. بازگرداندن نگرش افکار عمومی و نخبگان ساده نیست بلکه باید با اصلاحات موفق به مردم، تغییرات و نتایج را نشان داد و اعتماد اجتماعی و مردمی را جلب کرد.

** بی اعتمادی؛ آفت الگوی پیشرفت
موسی عنبری عضو هیات علمی و استاد مطالعات توسعه دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرنگار ایرنا به چالش های پیش روی سند اشاره کرد و گفت: یکی از چالش های روشن در کشور ما، بی اعتمادی به اسناد بالادستی است.
وی افزود: در کشور اسناد زیادی در حوزه توسعه تدوین شده اما به خوبی اجرا نشده است. از این رو، نوعی بی اعتمادی به تدوین سند و الگو در میان عاملان اجرایی و دانشگاهی شکل گرفته است.
عنبری عنوان کرد: الگو باید به این نوع بی اعتمادی پاسخ و به جامعه نشان دهد که این نوع سند به دنبال انسجام و هم افزایی دیگر سندها است.
این استاد دانشگاه تهران چالش دیگر این سند را وجود الگوهای توسعه ای عام دانست و گفت: الگوهای توسعه ای عام و جهان شمول که با سرعت و قدرت به پیش می روند، اجازه رشد به الگوهای بومی را نداده و این الگوها را با دست اندازهایی برای حرکت در مسیر جاده توسعه روبه رو می سازند.
الگوی مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، الگویی است که پیشرفت ایران را در تمامی عرصه ها با تکیه بر ابزارهای مادی و معنوی تضمین می کند اما به نظر می رسد در صورت کم توجهی به بسترهای فرهنگی و اجتماعی پیش از اجرای آن، این الگو نیز همانند سایر الگوهای توسعه ای به شعارزدگی و عدم تحقق کامل اهداف دچار می شود.

loading...

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*