سه شنبه, ۵ مرداد , ۱۴۰۰

فردیس از کمبود سرانه های فضای سبز رنج می برد

روتیتر: سرانه فضای سبزدر فردیس حتی به ۲ متر مربع هم نمیرسد

.استاندارد تعیین شده برای هر فرد سرانه فضای حدود ۲۰-۲۵متر مربع است (بر اساس مطالعات و بررسیهای وزارت مسکن و شهر سازی سرانه قابل قبول در ایران بین ۷ تا ۱۲متر مربع است انچه از نظر دیدگاه محیط اجتماعی در ارتباط با فضای سبزشهری اهمیت دارد و میزان فضای سبز عمومی است که مردم بتوانند در ان بدون مانع رفت و امد داشته باشند
به نظر منتقدین شهر سازی معاصر پارک باید جایی باشد که زندگی در آن موج می زند جایی که در آن فرهنگ و فعالیت های بازرگانی و مسکونی است در فردیس میتوان با شناسایی و مطالعه چنین نقاط ارزشمندی را با ایجاد پارک محله ای یا میادین عمومی ایجاد کرد و شهروندان را بهرمند ساخت .با ایجاد بلوارهای سبز میدان های شهری آراسته به فضای سبز و پیاده روهای
درخت کاری شده می توان جلوه زیبایی در مسیر تردد شهروندان ایجاد کرد .
در حال حاضر در فردیس ۱۵۳ هکتار فضای سبز و ۵۸ پارک با فضای نزدیک به ۵۷۷۸۵۰ متر مربع وجود دارد

loading...

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*