سه شنبه, ۵ مرداد , ۱۴۰۰

نتیجه نهایی انتخابات شورای شهر کرج اعلام شد

روتیتر: فرماندار کرج و رئیس هیأت اجرایی شهرستان کرج روز چهاردهم تیرماه ۱۴۰۰، آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر کرج را اعلام کرد.

به گزارش روتیتر: در آگهی نتیجه قطعی انتخابات شورای شهر کرج که از سوی غفور قاسمپور اعلام شد آمده است:

پیرو آگهى قبلى بدین وسیله به آگاهى عموم اهالى حوزه انتخابیه شهر کرج تابع بخش مرکزی شهرستان کرج مى‌رساند که بعد از بررسى شکایات و بررسی‌های قانونى افراد زیر را بعنوان افراد منتخب معرفى نمود:

اعضای اصلى شورای شهر :

۱_آقای عمار ایزدیار نام پدر سلمان دارای ۲۲۹۰۶ رأی

۲_آقای سیدمرتضی اعتصامی رنانی نام پدر سید مصطفى دارای ۱۸۳۹۲ رأی

۳_آقای حسین سعیدی سیرائی نام پدر مست على دارای ۱۷۶۲۴ رأی

۴_آقای مجتبی حاجی قاسمی نام پدر حسین دارای ۱۷۵۱۰ رأی

۵_آقای علیرضا سعیدی نام پدر محمد دارای ۱۴۵۱۶ رأی

۶_آقای مسعود محمدی نام پدر حسین دارای ۱۴۲۴۳ رأی

۷_آقای علیرضا رحیمی محمودآبادی نام پدر محمدحسین دارای ۱۴۰۶۹ رأی

۸_آقای جواد چپردار نام پدر نصرت اله دارای ۱۰۸۹۳ رأی

۹_آقای حسین مهاجری نام پدر محمد رضا دارای ۱۰۶۳۹ رأی

۱۰_آقای محمد اسدیان نام پدر ایوب دارای ۱۰۱۸۶ رأی

۱۱_آقای علی قاسم پور نام پدر عبدالعلی دارای ۹۹۹۱ رأی

۱۲_خانم مریم قهرمانی صارم نام پدر علی دارای ۹۸۳۰ رأی

۱۳_خانم فاطمه منعمی نام پدر ایرج دارای ۹۸۰۷ رأی

و اعضای على البدل شورای شهر :

۱_آقای علی ذبیحی نام پدر اروجعلی دارای ۸۶۵۶ رأی

۲_آقای حجت اله غلامرضائی نام پدر فضل الله دارای ۷۹۹۸ رأی

۳_آقای مهدی رشیدی طاشکوئی نام پدر محمد دارای ۷۹۱۲ رأی

۴_آقای سعید فیروزگاه نام پدر رحمت اله دارای ۷۸۹۸ رأی

۵_آقای عباس کمالی روستا نام پدر حسن دارای ۷۵۳۳ رأی

۶_آقای میرابراهیم صدیق نام پدر میرمحمود دارای ۷۳۹۹ رأی

۷_آقای محمد نوری مقدم نام پدر مسیح اله دارای ۷۳۰۰ رأی

۸_آقای علی اسدیان نام پدرقلى خان دارای ۶۷۹۲ رأی

loading...

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*